Ο Ρ Ο Ι    Χ Ρ Η Σ Η Σ
ΤΟΥ ΚΟΜΒΟΥ WWW.MYCOINS.GR
 

Καλώς ήρθατε στον κόμβο www.mycoins.gr. Κάθε επίσκεψη στον συγκεκριμένο κόμβο σημαίνει de facto αποδοχή των Όρων Χρήσης.

Γενικά / Επεξηγήσεις 
Ο ιδιοκτήτης ή προγραμματιστής ή διαχειριστής του κόμβου (εφεξής καλούμενος "κατέχων"), έχει αποκλειστικά και μόνο για προσωπική χρήση, όλα τα στοιχεία που περιέχονται στις ιστοσελίδες του κόμβου www.mycoins.gr .

Πνευματική Ιδιοκτησία 
Το περιεχόμενο των ιστοσελίδων του www.mycoins.gr, κείμενα, γραφικά, σήματα, εικόνες, απεικονίσεις και παράθυρα που εμφανίζονται στην οθόνη, λίστες και μενού, το γενικό παρουσιαστικό, τα αρχεία (πληροφοριών, στοιχείων και εικόνων), ηλεκτρονικά κομβία και προγράμματα είναι αποκλειστικά και μόνο για προσωπική χρήση του κατέχοντα. Τα προγράμματα και συστήματα που αποτελούν το www.mycoins.gr και τα οποία χρησιμοποιούνται από το www.mycoins.gr αποτελούν προσωπική ιδιοκτησία του κατέχοντα. Η είσοδος στον κόμβο και οποιαδήποτε αντιγραφή, μετάφραση, διασκευή, αναπαραγωγή, μετάδοση, κυκλοφορία, επανέκδοση, εκτύπωση, πώληση οποιουδήποτε μέρους ή ολόκληρου του περιεχομένου των ιστοσελίδων του www.mycoins.gr απαγορεύονται αυστηρώς.

Δικαίωμα χρήσης και πρόσβασης 
Το αποκλειστικό δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης των ιστοσελίδων και των περιεχομένων του κόμβου www.mycoins.gr το έχει μόνο ο κατέχων. Ο κατέχων δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη, σε περίπτωση που οποιοσδήποτε αποφασίσει να έχει πρόσβαση, να δει ή να χρησιμοποιήσει τις ιστοσελίδες και τις υπηρεσίες του κόμβου.

Συνδέσεις (Links) 
Οι σελίδες του www.mycoins.gr περιέχουν συνδέσεις (links) σε ιστοσελίδες που δεν τυγχάνουν του ελέγχου του κατέχων. Ο κατέχων δηλώνει ότι ουδεμία ευθύνη φέρει για το περιεχόμενο και τα χαρακτηριστικά στοιχεία των εν λόγω links. Οποιαδήποτε πνευματικά δικαιώματα αναφορικά το περιεχόμενο των links και των ιστοσελίδων που τα αποτελούν ανήκουν στους ιδιοκτήτες και/ή των προσώπων που παρέχουν το περιεχόμενο των ιστοσελίδων των links και όχι στον κατέχοντα.

Περιεχόμενο και υπηρεσίες 
Το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες που προσφέρονται από το www.mycoins.gr είναι μόνο πληροφοριακού χαρακτήρα και για τον σκοπό της αποκλειστικής χρήσης μόνο από τον κατέχοντα. Τίποτα από το περιεχόμενο των ιστοσελίδων του www.mycoins.gr δύναται να λογιστεί ως 'ελεύθερο λογισμικό'. Ο κατέχων δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια και/ή ζημιά άμεση και/ή έμμεση αναφορικά με οτιδήποτε δημοσιεύεται στις σελίδες του www.mycoins.gr και/ή αναφορικά με οποιαδήποτε υπηρεσία του www.mycoins.gr.

Σχόλια και παράπονα για πνευματικά δικαιώματα 
Εάν πιστεύετε ότι τα πνευματικά σας δικαιώματα έχουν παραβιαστεί με οποιονδήποτε τρόπο εκτός από ότι προνοείται στην παρούσα δήλωση, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω 
e-mail