ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ  ΤΗΣ  ΝΕΩΤΕΡΗΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ

 
  ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ  ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ  -  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΓΚΟΥΝΤΑ  
  Παρουσίαση των νομισμάτων και των βασικών ποικιλιών τους  
 

2 0 1 5

 
  ΜΕΛΕΤΗ / ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ  : Ι. ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ , Κ. ΓΚΟΥΝΤΑΣ  
 
  Οι Τιμές του καταλόγου είναι σε Ευρώ. Ελήφθησαν την περίοδο 2012-2015 και είναι ενδεικτικές.  
  Υπολογισμοί : Ευρώ/Δολάριο : 1.00 / 1.30  -  Τιμή χρυσού : 30 Ευρώ / gr  
 

Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τους ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ